Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Premium Marketing OÜ - Kasulikku infot

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data01/virt39136/domeenid/www.premiummarketing.eu/htdocs/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Kasulikku infot - Korduma Kippuvad Küsimused

 

Mis on enesekontrolliplaan?

See on ettevõtte plaan, kus on kirjas kõik ettevõtte tegevused, nendega kaasnevad ohud ja meetmed ohtude hindamiseks, kõrvaldamiseks ja ennetamiseks või viimiseks vastuvõetavale tasemele

 

Miks on vaja enesekontrolliplaani?

1.Seadusest tulenev kohustus. HACCP põhist enesekontrollisüsteemi nõuab seadusandlus ja enesekontrolliplaani ja –süsteemi toimimist hindab regulaarselt järelevalveasutus
2.Tarbija tervis. Toimiv enesekontrollisüsteem aitab ennetada ja kõrvaldada ohtusid, mille tulemusena võivad tekkida tarbijal tervisehäireid
3.Majanduslik kasu. Toimiv enesekontrollisüsteem on ettevõttele kasulik ka majanduslikult (protsesside kontrollimine ja selle läbi ohtude ohjamine vähendab tekkivaid kulusid nt praaktoodang vms). Samuti nõuavad toimivat enesekontrollisüsteemi kui kvaliteedi tagamise programmi ettevõtte koostööpartnerid.
4.Ettevõte hea maine. Ohutu toidu pakkumine vähendab kaebuste, pretensioonide või haiguspuhangute tekkimise ja tarbijate rahulolematusest tingitud klientide kaotamise võimalust.

 

Mida sisaldab enesekontrolliplaan?

Eneskontollplaan koosneb eeltingimuste programmist ning HACCP põhimõtetest.

Eeltingimuste programm:
1) Ettevõtte asend ja infrastruktuur
2) Ruumid ja seadmed
3) Tooraine
4) Toidu vedu
5) Külmaahela katkematuse tagamine
6) Jäätmekäitlus
7) Kahjuritõrje
8) Pesemine ja desinfitseermine
9) Vesi
10) Personali tervis
11) Isiklik hügieen
12) Koolitus
13) Jälgitavus
14) Kaebused ja järelvalveasutuse informeerimine

HACCP põhimõtted sammudena:
1) Moodusta töörühm
2) Kirjelda tooteid
3) Täpsusta kasutamine
4) Koosta tehnolooglised skeemid
5) Kinnita tehnoloogilised skeemid
6) HACCP 1. põhimõte – teosta ohtude analüüs
7) HACCP 2. põhimõte – määra kriitilised kontrollpunktid
8) HACCP 3. põhimõte – kehtesta kriitilised piirid igale kriitilisele kontrollpunktile
9) HACCP 4. põhimõte – kehtesta seiresüsteem
10) HACCP 5. põhimõte – kehtesta korrigeerivad tegevused
11) HACCP 6. põhimõte – kehtesta tegevused süsteemi nõuetekohasuse tõendamiseks
12) HACCP 7. põhimõte – kehtesta dokumenteerimine ja andmete säilitamise kord

Mis on HACCP?

Lühend inglise keelsest sõnast Hazard Analysis and Critical Control Points, mis tõlkes tähendab ohtude analüüs ja kriitiliste kontrollpunktide ohje.

Mis on HACCP-plaan?

See on enesekontrolliplaan, mis on koostatud HACCP põhimõttel st läbi on viidud ohtude analüüs, määratud kriitilised kontrollpunktid, kriitilised piirid, seire ja korrigeerivad tegevused juhuks, kui seire käigus ilmneb, et olukord kriitilises kontrollpunktis on ületanud kehtestatud kriitilisi piire.

 

Millised on HACCP põhimõtted?

HACCP koosneb järgmisest seitsmest põhimõttest:
1. selliste ohtude kindlakstegemine, mida tuleb vältida või mis tuleb kõrvaldada või vähendada vastuvõetava tasemeni (ohuanalüüs);
2. kriitiliste kontrollpunktide kindlaksmääramine etapis või etappides, kus kontroll on ohu vältimiseks, kõrvaldamiseks või vajaliku tasemeni vähendamiseks hädavajalik;
3. kriitiliste piiride kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides, mis eraldavad kindlakstehtud ohtude vältimise, kõrvaldamise ja vähendamise korral vastuvõetava ja mittevastuvõetava piirkonna;
4. tõhusa järelevalvekorra kehtestamine ja rakendamine kriitilistes kontrollpunktides;
5. korrigeerivate meetmete kehtestamine juhuks, kui järelevalve tulemusel selgub, et kriitiline kontrollpunkt ei ole kontrolli all;
6. toimingute kehtestamine, mida teostatakse regulaarselt lõigetes 1–5 esitatud meetmete tõhususe kontrollimiseks;
7. toidukäitlemisettevõtte laadist ja suurusest olenevalt dokumentide ja andmete kindlaksmääramine, mis tõendavad lõigetes 1–6 esitatud meetmete rakendamise tõhusust.

 

Millised ettevõtted kuuluvad tunnustamisele toiduseaduse mõistes?

Tunnustamisele kuuluvad jaekaubandus- ja toitlustusettevõtted on:
1) ettevõtted, kus käideldakse toitu, mida tuleb ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril.
2) ajutised ja/või teisaldatavad toitlustusettevõtted (nt müügiauto, -telk, -kiosk) ning ruumid, mida üldjuhul kasutatakse eraelamuna, kuid kus toimub regulaarne toidu valmistamine müügiks lõpp-tarbijale kui seal käideldakse loomset toitu ja turustatakse seda teisele käitlejale.

 

Millised ettevõtted kuuluvad teavitamisele toiduseaduse mõistes?

Teavitamisele kuuluvad jaekaubandus- ja toitlustusettevõtted on:
1) Ettevõte, kus käideldakse üksnes sellist toitu, mida ei tule toidu ohutuse tagamiseks hoida toatemperatuurist erineval temperatuuril (nt toatemperatuuril hoitavad näksid, maiustused, alkohol, kuivained).
2) Ajutine ettevõte, juhul kui sellises ettevõttes käideldavat loomset toitu ei turustata teisele käitlejale. Ajutiseks loetakse kuni 7 ööpäeva kestev ja harvemini kui 30 päevase vahega ühel müügialal tegutsevat ettevõtet.
3) Teisaldatav ettevõte (st mistahes kokkupandav, lahti võetav, liigitatav ruum või seade, mida ei kasutata ühel müügialal paikselt – nt müügiautod, järelhaagised, telkkatused), juhul kui sellises ettevõttes käideldavat loomset toitu ei turustata teisele käitlejale. Juhul, kui teisaldavat ettevõtet kasutatakse ühel müügialal aastaringselt, loetakse selline ettevõte paikseks ning see kuulub tunnustamisele.
4) Ruumid, mida üldjuhul kasutatakse eraelamuna, kuid kus toimub regulaarne toidu ettevalmistamine turule laskmiseks, juhul kui sellises ettevõttes käideldavat loomset toitu ei turustata teisele käitlejale.
5) Müügiautomaadid.

 

Miks on vaja teavitamist või tunnustamist?

Ettevõte ei tohi tegeleda toidu käitlemisega kui ta ei ole sellest teavitanud Veterinaar- ja Toiduametit (puudub registreering majandustegevuse registris toidu jaemüügiga ja/või toitlustamisega tegelemise kohta) või pole saanud tunnustuse positiivset otsust. Toidu käitlemine ettevõttes, millest ei ole teavitatud või puuub tunnustus, on keelatud ja karistatakse rahatrahviga.

 

Kuidas saada teavitamist või tunnustamist?

Ettevõttest teavitamiseks tuleb esitada ettevõtte tegevuskoha järgsele maakonna veterinaarkeskusele avaldus, mille vorm sõltub ettevõtte tegevusest või liigist. Teavitamise avalduse vormi leiab Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt või kohalikust Veterinaarkeskusest. Täidetud avaldus esitatakse sellele veterinaarkeskusele, mis asub samas maakonnas, kus ettevõte soovib tegutsema hakata või tegutseb. Täidetud avaldus esitatakse vastava maakonna Veterinaarkeskusele vähemalt kolm tööpäeva enne tegutsemise alustamist või tegevuse muutmist.

Tunnustamise saamiseks tuleb esitada ettevõtte tegevuskoha järgsele maakonna veterinaarkeskuseletunnustamise taotlus ning vajalikud lisadokumendid - asendiplaan, ruumide plaan, viimislusmaterjalide info, tehnoloogiline skeem, jne. Peale taotluse esitamist koos nõutud dokumentide ja andmetega kontrollib Veterinaar- ja Toiduameti kohaliku asutuse järelevalveametnik(ud) ettevõtte vastavust toidualastes õigusaktides sätestatud nõuetele. Nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollitakse olukorda ja esitatud dokumentide vastavust reaalsele olukorrale ettevõttes kohapeal.Seejärel teeb järelevalveasutus tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse 20 tööpäeva jooksularvates taotluse ning nimetatud dokumentide ja andmete saamist.

 

Premium Marketing OÜ